Terug naar overzicht

Mantelzorgsalon over ‘Alles goed geregeld?’

Op dinsdag 30 januari aanstaande geeft notaris Natasja Dröge-Steenbergen tijdens de Mantelzorgsalon een workshop met als thema ‘Alles goed geregeld?’

De notaris vertelt over wat er geregeld moet zijn op financieel gebied,  voor het geval je mantelzorger bent of wordt van je naaste maar ook als het jezelf niet meer lukt om zelfstandig je financiën te regelen. Er wordt uitleg gegeven over het levenstestament, medische en persoonlijke zaken. Belangrijke weetjes die ingewikkelde situaties kunnen voorkomen en voortijdig goede en heldere afspraken maken geeft rust en overzicht. Er is voldoende tijd voor het stellen van vragen tijdens de workshop.

De mantelzorgsalon is er speciaal voor de mantelzorgers, zodat er even voor hen gezorgd wordt. Verhalen kunnen worden gedeeld, er is een luisterend oor voor wie dat nodig heeft en er zal vooral ruimte zijn om even achterover te leunen en te ontspannen. Naast de notaris zijn er vrijwilligers, een professional van Het Maanderzand, Vilente en een sociaal werker van Malkander aanwezig om vragen aan te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.  

De mantelzorgsalon vindt plaats bij Het Maanderzand, Louise Henriettelaan 17 in Ede, vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie/thee. Om 20.00 uur start de workshop en om 21.30 uur sluiten we de avond af.
Aanmelden is niet nodig.

Ontstaan Mantelzorgsalon

Het initiatief voor de oprichting van deze Mantelzorgsalon is ontstaan vanuit de samenwerking van Malkander met Het Maanderzand en St. Barbara van Vilente. Alle drie de organisaties willen dat er meer aandacht en zorg is voor de vele mantelzorgers in de wijk. De Mantelzorgsalon biedt een plek om elkaar te ontmoeten, kennis op te doen en het delen van ervaringen. Op 26 maart is er een maaltijdbijeenkomst en op 28 mei komt het thema ‘Als hulp wegvalt, wat dan?’ aan de orde, een  casemanager van Stimenz geeft tips en tools.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over de Mantelzorgsalon?
Stel ze aan ons team Welzijn, activiteiten@maanderzand.nl