Kwaliteit

Wij investeren in kwaliteit van zorg en ondersteuning waarbij persoonsgerichte zorg ons uitgangspunt is. Liefdevolle zorg, met respect gegeven door onze bevlogen medewerkers. Onze bewoners en cliënten zijn erg tevreden over de zorg- en dienstverlening die zij van ons ontvangen. Bewoners en cliënten ervaren de aandacht van medewerkers en hebben vertrouwen in hun deskundigheid.

De gemiddelde totaalscore van Het Maanderzand (zonder dagbesteding en Wmo) is een 7,9.
De gemiddelde totaalscore voor Dagbesteding is een 7,8.

Zorgkaart Nederland

Uw mening telt! Bij Het Maanderzand vinden we het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Met bewoners, medewerkers, vrijwilligers en met mantelzorgers. Waardering uitspreken als het goed gaat en ook in gesprek gaan als er dingen niet goed (dreigen te) gaan, of beter kunnen. In onze visie staat niet voor niets “aandacht voor elkaar”.

ZorgkaartNederland werkt aan openheid in de zorg en u kunt hieraan meewerken. U kunt uw waardering over ons uitspreken via ZorgkaartNederland. Klik hier om uw waardering over Het Maanderzand te delen op ZorgkaartNederland.

Klachtenreglement

Wij staan voor het bieden van liefdevolle, goede zorg en dienstverlening. Dit stemmen we graag met onze bewoners, cliënten en/of hun naasten af. Toch is het mogelijk dat u niet geheel tevreden bent over de door ons geboden zorg en dienstverlening. Dit mag u zeker laten weten aan ons, graag zelfs! Samen komen we verder.

Dingen die u dwars zitten, kunt u altijd bespreken met een medewerker en/of met de teamleider van de afdeling. Wij zien namelijk dat men er meestal samen, naar volle tevredenheid, uitkomt. Maar wat als u er niet uitkomt? U kunt altijd een beroep doen op onze klachtenfunctionaris.

Vul hiervoor een klacht in via het klachtenformulier. Omschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk en vermeld het telefoonnummer waarop u te bereiken bent. De klachtencontactpersoon, onze adviseur Kwaliteit & Veiligheid, neemt naar aanleiding van uw mail binnen een week contact met u op. Samen zoeken we dan naar een passende oplossing of een doorverwijzing naar de juiste persoon of instantie. Op verzoek is het volledige klachtenreglement van Het Maanderzand verkrijgbaar.

Centraal Bureau Klachtmanagement in de Zorg (CBKZ)

Wij streven er natuurlijk naar om klachten zo goed mogelijk af te wikkelen. Mocht u niet tevreden zijn over de afwikkeling van uw klacht door onze klachtenfunctionaris, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van CBKZ voor een onafhankelijk advies. U kunt het CBKZ bereiken door een e-mail te sturen naar klachten@cbkz.nl.

Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO)

Heeft u extra hulp nodig om de zorg te krijgen die bij u past of bent u ontevreden en heeft u bemiddeling nodig? U kunt via Menzis onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) krijgen. Samen met u zoeken zij naar de beste oplossing. Voor meer informatie, klik hier.

Cliëntvertrouwenspersoon (CVP)

Sinds 2020 is de Wet zorg en dwang (WZD) in werking getreden, ter vervanging van de wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). De nieuwe wet gaat over het bieden van onvrijwillige zorg. Wij gaan uit van onze visie op vrijheid. Daarom handelen wij volgens de nieuwe wet: dwang, alleen als het echt niet anders kan. Op de website van het ministerie van VWS vindt u meer informatie over deze wet. Onze klantadviseurs kunnen u ook meer vertellen over de WZD.

Een CVP kan aangesteld worden om een cliënt te ondersteunen in het proces van omgaan in het geval van onvrede over de geboden vrijwillige zorg. U kunt terecht bij onze externe CVP, Sabrina Scalzotto (tel: 0630456893, mail: sabrinascalzotto@zorgbelangcvp.nl).

Huisregels

In een gebouw waar mensen samen wonen en samen zorg ontvangen, gelden regels die eraan bijdragen dat alles goed verloopt. Deze staan beschreven in onze huisregels, klik hier om ze te bekijken.

Verslagen

Elk jaar publiceren we verschillende verslagen. Deze bieden bijvoorbeeld inzicht in onze plannen en activiteiten, onze financiële resultaten en ons kwaliteitsbeleid.

In een jaarrekening leggen we als organisatie financiële verantwoording af over het afgelopen boekjaar. We hebben de verplichting dit document jaarlijks te publiceren op de website jaarverantwoordingzorg.nl. Wilt u onze gepubliceerde jaarrekening(en) bekijken? Klik dan hier en zoek op Stichting Het Maanderzand bij Instellingsnaam en voer het gewenste jaar in.

Klik hier om het jaarverslag van 2022 te bekijken.
Klik hier om het kwaliteitsverslag van 2022 te bekijken.

ANBI

Stichting Het Maanderzand

Het Maanderzand is een Algemeen Nut Beogend Instelling (ANBI). De doelstelling van Het Maanderzand als maatschappelijke onderneming is het bieden van verantwoorde zorg. Wat verstaan wij daar precies onder? Cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. We zetten in op versterking van de positie van ouderen in de thuissituatie door zorg Bij u thuis aan te bieden. Verder bieden wij allerlei servicediensten aan, denk aan personenalarmering, maaltijden en tal van educatieve en recreatieve activiteiten. Daarnaast richt Het Maanderzand zich op intramurale zorg en ondersteuning voor mensen die meer ondersteuning en zorg behoeven, zorg bij ons. Verder besteden wij aandacht aan de christelijke identiteit van Het Maanderzand, dit vinden onze bewoners en cliënten ook belangrijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zingeving en zinvolle dagbesteding.

Ten aanzien van personeel is het beloningsbeleid conform de cao VVT. De Wet normering topinkomens is van toepassing op de Raad van Bestuur.

Statutaire naam: Stichting Het Maanderzand
RSIN nummer: 002975543

Klik hier om het ANBI formulier van Het Maanderzand 2022 te bekijken.

Stichting Vrienden van Het Maanderzand

Vrienden van Het Maanderzand is ook een Algemeen Nut Beogend Instelling (ANBI). Voor meer informatie over Vrienden van Het Maanderzand.

Statutaire naam: Stichting Vrienden van Het Maanderzand
RSIN nummer: 818349700

Klik hier om het ANBI formulier van Vrienden van Het Maanderzand 2022 te bekijken.

Privacy (AVG)

Wij gaan vertrouwelijk om met privacygevoelige informatie van bewoners, cliënten en medewerkers. Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen maken wij gebruik van het Privacyreglement Het Maanderzand. De website van Het Maanderzand maakt gebruik van een SSL-certificaat om online veiligheid te borgen.

Klokkenluidersregeling

Wij vinden een cultuur van openheid en integriteit erg belangrijk binnen onze organisatie. De klokkenluidersregeling biedt medewerkers de mogelijkheid om misstanden binnen de organisatie te melden. Deze regeling beschermt klokkenluiders en voorziet in een duidelijke procedure voor het melden en onderzoeken van misstanden. Klik hier om onze klokkenluidersregeling te bekijken.

Schrijf een recensie op Zorgkaart Nederland!

Wat bewoners, familie en bekenden zeggen over ons

“Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk. Ik haal veel waarde uit de levenservaring van de mensen hier. We gaan met bewoners in gesprek. Zij vertellen, wij luisteren. Dat zijn vaak hele mooie gesprekken.”

J.E.

“Ik ben hartstikke tevreden. Mijn oude leven krijg ik toch niet terug. Maar ik heb een mooie kamer en ik zit hier lekker. We maken het met zijn allen gezellig en je kunt hier veel doen”

Mw. P

“Ik voel me hier heel erg thuis. De sfeer, het feit dat iedereen je kent. Ze hebben oog voor je, en een luisterend oor.”

Mw. vd B

“Het mag wel een gezegd: jullie zorgen fantastisch goed voor mijn vader. En dat ondanks alle bezuinigingen en krimp”

“Wat hebben jullie geweldig liefdevol en respectvol voor mijn vader gezorgd”

WS

“De zorg voor mijn man in Cavaljé is prima geregeld. Mensen zijn daar heel tevreden. Dat kun je merken.”

Mw. vd B

Werken bij Het Maanderzand betekent werken in een huiselijke en vertrouwde omgeving, waarin we denken in mogelijkheden. Bij Het Maanderzand is plaats voor persoonlijke groei. Je bent welkom met of zonder zorgdiploma. Wil jij kennismaken met Het Maanderzand en de mogelijkheden bespreken? We horen graag van je. Wij zorgen voor de koffie!