Mensvisie

Wij geloven: wij hebben elkaar hard nodig, niet alleen in de dingen die wij doen, maar ook in hoe wij zijn: mensen mogen zich thuis voelen bij ons, mensen mogen zich gezien weten en geaccepteerd: precies zoals ze zijn. Wij zijn gelijk aan elkaar en tegelijk helemaal uniek. Dus ook al zijn, denken, doen en voelen we allemaal wat anders, niemand is minder of meer. Jij en ik, wij zijn allemaal gewone mensen en zo behandelen wij elkaar ook. Dat uit zich in liefde, aandacht, vertrouwen in elkaar en respect. 

Wij zijn een christelijk huis. Wij zijn niet enkel en alleen op onszelf gericht. Naast dat wij goed voor onszelf zijn en zorgen, zorgen en zijn wij er ook voor elkaar en daarmee voor een mooiere wereld. 

Missie

Het Maanderzand is een kleinschalige (ouderen)zorgorganisatie in het Beatrixpark in Ede. Wij ondersteunen mensen met een zorgbehoefte. Wij bieden fysieke ondersteuning en zijn gericht op het welbevinden van mensen. Deze zorg wordt geboden binnen en buiten Het Maanderzand.

Visie

Het Maanderzand is onderdeel van een inclusieve gemeenschap in de wijk. Naast wonen, zorg, dagbesteding en thuiszorg, zoals die nu al wordt geboden, biedt Het Maanderzand zorg – en welzijnsfaciliteiten op de locatie van Het Maanderzand voor ouderen uit de wijk. Ook brasserie, terras, keuken en (sport)faciliteiten zijn beschikbaar voor die doelgroep. Daarnaast biedt Het Maanderzand mogelijkheden voor bijvoorbeeld (para) medische zorg (in nauwe afstemming met de eerstelijnsvoorziening in de wijk) of andere maatschappelijke functies. Een wenkend perspectief voor de langere termijn is een Maanderzand als onderdeel van een inclusieve gemeenschap in de wijk. Zij beschouwt iedereen die een hulp – of zorgvraag heeft, jong en oud, als haar cliënt. Essentie is dat door Het Maanderzand “zorgfunctionaliteiten” voor jong – en oud worden aangeboden”.

Visie op toezicht

Doel van het toezicht

Het Maanderzand is een zorgorganisatie die inwoners van Ede de mogelijkheid biedt om in belangrijke leef- en zorgbehoeften te voldoen, met name voor ouderen. Mede namens de samenleving ziet de Raad van Toezicht er op toe dat Het Maanderzand een organisatie is die kwaliteit levert, op behoeften van cliënten aansluit, en een bestendige organisatie is die aantrekkelijk is voor bewoners, personeel en andere stakeholders.

Visie op toezicht: actueel en situationeel

 • In de huidige fase van Het Maanderzand werken we met toezicht met een hoge intensiteit. Enerzijds omdat de organisatie zelf impactvolle dossiers kent (vastgoed, organisatieontwikkeling en veel veranderingen tegelijkertijd). Anderzijds omdat de context qua politiek en trends in de (ouderen-)zorg een alerte en proactieve houding vergen.
 • Dit doen we door extra in te zetten op de strategische dialoog tussen Bestuur en RvT, waarin we de beweging van de organisatie mede mogelijk maken, zonder daarin de inhoudelijk kritische toezichtsrol los te laten.
 • Deze fase vraagt om een actieve houding en bijdrage in het netwerk van Het Maanderzand.

Uitgangspunten van deze Raad van Toezicht

 • De RvT zien we als een eigenstandige entiteit, náást het Bestuur, waarin als team wordt opgetrokken én ieder lid autonoom toezicht houdt. De voorzitter heeft weliswaar een vooruitgeschoven rol maar is gelijke onder de anderen.
  Zelfreflectie en evaluaties van inhoudelijke dossiers en eigen functioneren vinden geregeld plaats, minstens één maal per jaar
 • We zijn strategisch partner van de Bestuurder en hechten hierbij aan een herkenbare positionering van de Raad, aan transparantie en vertrouwen en aan een vroegtijdig inhoudelijk debat teneinde in gezamenlijkheid tot een actueel referentiekader te komen.
 • De raad is helder over de verschillende rollen (toezichthouder, werkgever, (strategisch) klankbord, netwerker) die worden ingenomen bij het toezichthouden en welke taken daaraan gekoppeld zijn.
 • We bouwen concrete checks en balances in de vergaderstructuur en agenda in zodat vertrouwelijke omgang en kritisch inhoudelijk sparren goed samengaan.
 • De commissies versterken de processen van de gehele raad door voorwerk en advies en een signaalfunctie. Een heldere agenda en grondige voorbereiding op bijeenkomsten zijn de norm.
 • De actuele Governencecode Zorg is een vanzelfsprekend vertrekpunt. Dit behelst:
 • De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hanteren normen en waarden die passen bij de maatschappelijke opdracht.
 • De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af.
 • De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn ieder vanuit hun eigen rol geschikt en verantwoordelijk voor hun taak.
 • De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur handelen in dialoog met belanghebbende partijen en waarborgen hun adequate invloed.
 • De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur kennen en beheersen de risico’s verbonden aan de activiteiten.
 • De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur toetsen de legitimatie van Het Maanderzand aan het bieden van goede zorg aan bewoners en cliënten.
 • De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en het bestuur ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.
 • De Raad legt actief verantwoording van haar handelen af via een aandeel in het jaarverslag en ten overstaan van stakeholders en betrokkenen van Het Maanderzand.

Raad van Toezicht Stichting Het Maanderzand & Stichting Het Cavaljé
1 november 2019

Wat bewoners, familie en bekenden zeggen over ons

“Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk. Ik haal veel waarde uit de levenservaring van de mensen hier. We gaan met bewoners in gesprek. Zij vertellen, wij luisteren. Dat zijn vaak hele mooie gesprekken.”

J.E.

“Ik ben hartstikke tevreden. Mijn oude leven krijg ik toch niet terug. Maar ik heb een mooie kamer en ik zit hier lekker. We maken het met zijn allen gezellig en je kunt hier veel doen”

Mw. P

“Ik voel me hier heel erg thuis. De sfeer, het feit dat iedereen je kent. Ze hebben oog voor je, en een luisterend oor.”

Mw. vd B

“Het mag wel een gezegd: jullie zorgen fantastisch goed voor mijn vader. En dat ondanks alle bezuinigingen en krimp”

“Wat hebben jullie geweldig liefdevol en respectvol voor mijn vader gezorgd”

WS

“De zorg voor mijn man in Cavaljé is prima geregeld. Mensen zijn daar heel tevreden. Dat kun je merken.”

Mw. vd B

Werken & Leren bij Het Maanderzand

Werken bij Het Maanderzand betekent werken in een huiselijke en vertrouwde omgeving, waarin we denken in mogelijkheden. Bij Het Maanderzand is plaats voor persoonlijke groei. Je bent welkom met of zonder zorgdiploma. Wil jij kennismaken met Het Maanderzand en de mogelijkheden bespreken? We horen graag van je . Wij zorgen voor de koffie!