Terug naar overzicht

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Vanaf 1 januari 2024 heeft de Raad van Toezicht van Het Maanderzand Bas Bodzinga benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Het Maanderzand. De benoeming volgt na positief advies van de OR en de adviescommissie.

Bas Bodzinga neemt de voorzittersrol van René Ravenhorst over. René Ravenhorst zit na acht jaar aan het maximumaantal zittingsjaren. We zijn René zeer erkentelijk voor zijn jarenlange deskundige inzet als toezichthouder voor Het Maanderzand.

Bas Bodzinga is werkzaam als directeur Klantbelang & DigiContact bij Stichting Philadelphia Zorg en hij heeft ruime ervaring als toezichthouder bij verschillende maatschappelijke organisaties.

Een waardevolle aanvulling op onze Raad van Toezicht! Met de komst van Bodzinga is de Raad van Toezicht weer compleet.