Volledig Pakket Thuis

Volledig Pakket Thuis
Volledige zorg en service, gewoon bij u thuis

Veel mensen vinden het belangrijk om zo lang mogelijk zelfstandig, in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. Zelfs als er veel zorg nodig is.

Woont u met veel plezier in uw aanleunwoning bij Het Maanderzand?
Dan kunt u nu ook kiezen voor ons Volledig Pakket Thuis (VPT), waarbij u in uw appartement blijft wonen en alle zorg ontvangt van Het Maanderzand.

Eigen regie

Met VPT krijgt u alle zorg die u ook in Het Maanderzand zou kunnen krijgen, maar dan gewoon bij u thuis. U blijft maximaal zelfstandig en u hoeft niet te verhuizen.

Voorbeelden van mogelijke zorg met het Volledig Pakket Thuis:

  • verpleging (medische handelingen);
  • personenalarmering;
  • persoonlijke verzorging;
  • begeleiding (individueel en/of dagbesteding);
  • behandeling in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ);
  • vervoer van/naar behandeling en/of dagbesteding;
  • maaltijden zoals ontbijt, lunch en diner;
  • hulp bij het huishouden;
  • incidentele logeeropvang (om uw mantelzorger(s) te ontlasten).

In de praktijk komen één of meerdere van de zorgmedewerkers van Het Maanderzand bij u thuis de zorg verlenen.
We maken vooraf heldere afspraken over de invulling van uw zorgbehoefte, gelet op uw leefstijl en zoveel mogelijk in samenwerking met-, en met behulp van uw eigen netwerk.
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar en we zitten bij u om de hoek.

Wat valt niet onder het Volledig Pakket Thuis?

Huisartsenzorg, geneesmiddelen, fysio- en ergotherapie, logopedie en tandheelkundige zorg behoren niet tot het VPT. Hiervoor dient u een beroep te blijven doen op uw eigen zorgverzekering.
Woonlasten en alles wat daarmee samenhangt (huur, energie, belastingen, verzekeringen en voorzieningen in een woning zoals telefoon en televisie) vallen uiteraard niet onder het VPT.
Voor aanpassingen aan uw woning en hulpmiddelen (zoals een rolstoel) kunt u een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo wordt uitgevoerd door uw gemeente.

Wat betekent het Volledig Pakket Thuis voor uw bijdrage?

Het VPT valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en is bedoeld voor mensen die wel in aanmerking komen voor langdurig verblijf in een woonzorgcentrum, maar liever zelfstandig thuis blijven wonen.

De kosten van het VPT zijn afhankelijk van uw zorgbehoefte en vallen onder de regeling “eigen bijdrage met verblijf”. U betaalt hiervoor de lage eigen bijdrage. Deze bijdrage is deels afhankelijk van uw inkomen en van uw vermogen.

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is de instantie die uw bijdrage vaststelt (volgens wettelijke regels) en in rekening brengt.
Op de website van het CAK  kunt u uw bijdrage (laten) berekenen.

Wij raden u aan om zelf, of samen met uw mantelzorger, in kaart te brengen hoe uw inkomen en uitgaven veranderen als u van het Volledig Pakket Thuis gebruik zou gaan maken. U kunt ook een afspraak maken met een adviseur van Stichting MEE of u kunt uw eigen regionale zorgkantoor benaderen. Voor regio Arnhem (waar Ede ook onder valt) is dat altijd MENZIS (ook als u elders verzekerd bent), bereikbaar op telefoonnummer 088 – 222 42 42. Aanmelden of vragen om meer informatie? Het Maanderzand maakt het u, als bewoner van een aanleunwoning, gemakkelijker om zo lang mogelijk van uw zelfstandigheid te kunnen genieten.

Heeft u interesse in het Volledig Pakket Thuis?

Heeft u vragen of wilt u een persoonlijk advies?

Neemt u dan contact op met onze klantadviseur (0318 – 68 53 00) of met onze wijkverpleegkundige van Het Maanderzand (0318 – 886 327).