Onze aandacht voor welzijn

Welzijnsvisie

Elkaar ontmoeten, organiseren van gezamenlijke activiteiten, waarin zoveel mogelijk ruimte is voor eigen regie, autonomie en keuzevrijheid, is het hart van onze welzijnsvisie.
We geloven in het echte contact met elkaar, vriendschap in huis. Wat ons drijft is het geloof dat iedereen van gelijke waarde is, meedoet en van betekenis is.

 

Het Maanderzand beschikt over een fijne Brasserie (Margriet), verschillende dagbestedingen en huiskamers. In onze Brasserie Margriet komt u eten met de andere bewoners en natuurlijk serveert onze medewerkers welzijn en gastvrijheid hier ook een lekker kopje koffie of thee. Team welzijn organiseert een gevarieerd programma aan activiteiten waaraan u dagelijks kunt meedoen. Zo leert u elkaar kennen en voelt u zich snel thuis. Iedere zondagmorgen is er een viering waar iedereen van harte welkom is. In de huiskamers bieden we activiteiten die bij de deelnemers passen, eten we met elkaar en is er altijd zorg in de buurt.  

Keten van Welzijn 

Wij realiseren een keten van welzijn. Dat begint bij u thuis, in de buurt en in de wijk, met dag invulling met een lichte begeleiding, overgaand naar een dag invulling op maat met waar nodig meer begeleiding en bescherming. Het Maanderzand legt het accent niet op ziekte, maar op u als persoon, uw veerkracht en datgene wat uw leven betekenisvol maakt. Wij zien welzijn en welbevinden als vertrekpunt van ieders leven.  

De kern van deze visie is dat welzijn op maat gegeven wordt. Dat betekent niet dat de financiering bepaalt waar u als cliënt of bewoner terecht komt, maar dat uw hulpvraag leidend is. Samen kijken we welke vorm van welzijn het beste bij u past. Sommige cliënten hebben baat bij veel prikkels en veel ruimte, anderen vinden de veiligheid en beslotenheid van een huiskamer veel prettiger. Welzijn kijkt altijd naar wat u nog wél kan en daarbij houden we rekening met het feit dat niet alles meer moet. We richten ons op uw levensgeluk. Hierin zijn ontmoetingen met anderen en het organiseren van gezamenlijke activiteiten, waarin eigen regie richting geeft, het hart van onze welzijnsvisie.  

Wij vertellen u graag nog veel meer over onze visie op welzijn. Wanneer u een afspraak maakt, kunt u een kopje koffie of thee drinken bij onze klantadviseurs. U kunt een afspraak maken via deze link.

Zielzorg

Onze medewerkers staan altijd klaar met een luisterend oor voor onze bewoners maar soms kan het zijn dat er behoefte is aan meer. Er verandert namelijk zoveel als je ouder wordt en soms is die verandering erg ingrijpend. Onze geestelijk verzorger heeft dan speciale aandacht voor u als u daar behoefte aan heeft. Gewoon een luistert oor of samen met u praten over de levensvragen die u bezighouden of het zoeken naar zingeving. Met u als nieuwe bewoner en indien gewenst met uw naasten, komt de Geestelijk Verzorger in uw eerste maand dat u bij ons woont kennis maken.  

Identiteit

Onze grootste cultuurwaarde, is onze christelijke identiteit. Daar geven we op de volgende wijze uitdrukking aan:   

De Geestelijk Verzorger zorgt op de zondagmorgen voor een kerkdienst in het Maanderzand waarbij we zesmaal per jaar met u het Heilig Avondmaal vieren. Ook de christelijke (feest)dagen, als Bid- en Dankdag, Pasen, Pinksteren, Kerst, vieren we samen met een kerkdienst. In deze diensten zijn alle bewoners, gasten en omwonenden hartelijk welkom ongeacht de traditie waartoe u behoren.   

Mocht u wonen op een afdeling met een huiskamer dan komen we ook naar u toe voor een Bijbeluurtje. Iedereen kan hieraan deelnemen, ongeacht uw traditie. We zingen samen geestelijke liederen, luisteren naar een Bijbelverhaal en praten hier samen over. En houd u van zingen? In onze Brasserie worden er, naast de zondag ook wekelijks, geestelijke liederen gezongen. We hebben hiervoor een liederenmap en U wordt hierin begeleid door een pianist(e). Deze liederen zijn herkenbaar maar soms wordt er ook wel eens een nieuw lied geleerd.   

Voor onze maaltijden danken we samen met een gebed en eenmaal per dag nemen we even de tijd om te luisteren naar de tekst uit een christelijk dagboekje en wordt er een klein stukje uit de Bijbel gelezen door één van onze medewerker.   

Afscheid

Rond Allerzielen organiseren wij een herdenkingsdienst voor alle mensen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Dit doen we samen met uw familie, medewerkers en vrijwilligers. Bij overlijden kan overigens op verzoek van u of uw nabestaanden de uitvaart door de Geestelijk Verzorger geleid worden.