Welzijn bij u thuis

Kunt u hulp gebruiken bij het zelfstandig blijven leven in de thuissituatie? Het Maanderzand zet zich in voor mensen die zelfstandig wonen en ondersteuning kunnen gebruiken bij fysieke of mentale uitdagingen. Dat doen we onder andere met individuele welzijnsbegeleiding aan huis, een vrijwilliger die samen met u activiteiten kan ondernemen en geestelijke zorg.

Individuele welzijnsbegeleiding aan huis

Kunt u hulp gebruiken bij het zelfstandig blijven leven in de thuissituatie? Het Maanderzand zet zich in voor ouderen die zelfstandig wonen en ondersteuning kunnen gebruiken bij fysieke of mentale uitdagingen. Dat doen we onder andere met individuele welzijnsbegeleiding bij u aan huis. De individuele welzijnsbegeleider kan u helpen met praktische adviezen en begeleidt u waar nodig om uw zelfredzaamheid te vergroten, bijvoorbeeld bij het ondernemen van activiteiten binnens- of buitenshuis, het aangaan van sociale contacten en het aanbrengen van structuur in uw dag en week. 

Het doel van individuele begeleiding is dat u op een prettige manier zelfstandig thuis kunt blijven wonen en dat u mee kunt blijven doen in de samenleving. U bepaalt steeds zelf met welke uitdagingen samen aan de slag gegaan wordt en welke begeleiding het beste past. Door deze manier van begeleiden behoudt u zelf de regie en krijgt u de hulp die goed aansluit bij de eigen wensen en behoeften. Individuele begeleiding ontlast bovendien uw naasten en/of mantelzorgers. 

De individuele welzijnsbegeleiding kan voor korte of langere tijd ingezet worden. Dit is afhankelijk van uw situatie en wordt met u besproken tijdens het intakegesprek. Langdurige individuele welzijnsbegeleiding kan bijvoorbeeld ingezet worden als u problemen ondervindt met uw geheugen, bijvoorbeeld als gevolg van dementie. Tijdelijke individuele welzijnsbegeleiding kan ingezet worden als u grote veranderingen heeft meegemaakt in uw leven en waarbij u hulp nodig heeft om hierin een nieuwe balans te vinden. Bijvoorbeeld na een CVA, operatie of het verlies van een naaste. 

Hoe kom ik in aanmerking?
Individuele welzijnsbegeleiding kunt u op verschillende manieren vergoed krijgen. Dit kan vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Ook is het mogelijk om de kosten voor eigen rekening te nemen. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor individuele welzijnsbegeleiding dan kunt op contact opnemen met onze klantadviseurs.