Kerkdiensten

Een belangrijke waarde is onze christelijke identiteit. Daar geven we onder andere uitdrukking aan door onze zondagse kerkdienst in het Maanderzand waarbij we ook zesmaal per jaar met u samen het Heilig Avondmaal vieren. In de kerkdiensten wordt er door verschillende dominees of Geestelijke Verzorgers voorgegaan. Ook de christelijke (feest)dagen, als Bid- en Dankdag, Pasen, Pinksteren, Kerst, vieren we samen, met een kerkdienst. In zowel onze zondagsdienst als de diensten op de feestdagen bent u van harte welkom ongeacht uw kerkelijke achtergrond. We beginnen om 10:00 met inloop en een kopje koffie waarna we om 10:15 uur starten met de kerkdienst die ongeveer een uurtje duurt. We sluiten dit samen af met een kopje koffie of thee.

Rond Allerzielen organiseren wij een herdenkingsdienst voor alle mensen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Dit doen we samen met familie, medewerkers en vrijwilligers.