Terug naar overzicht

Nieuw lid RvT voor Het Maanderzand

Vanaf 1 juli 2024 heeft de Raad van Toezicht van Het Maanderzand Kees Verweij benoemd tot nieuw lid van de Raad van Toezicht van Het Maanderzand. De benoeming is op voordracht van de cliëntenraad en volgt na positief advies van OR en adviescommissie. Hij volgt hiermee Wim Moggré op die, na twee zittingstermijnen in onze raad, per 1 juli 2024 aftreedt.

Kees Verweij is werkzaam als directeur Bedrijfsvoering en Sociaal Domein bij gemeente West Betuwe en heeft daarnaast ervaring als toezichthouder. Kees Verweij: “In de afgelopen jaren ben ik in mijn rol als toezichthouder bij een zorgorganisatie geraakt door de bevlogenheid van de medewerkers in het dagelijks werk en de liefde voor de kwetsbare medemens en hun naasten. Dezelfde bevlogenheid en passie heb ik ook ervaren in de gesprekken en ontmoetingen binnen Het Maanderzand. Ik voel mij daarom bevoorrecht om vanuit de rol als lid van de raad van toezicht een bijdrage aan Het Maanderzand te mogen leveren. Daarbij is de christelijke identiteit van waaruit Het Maanderzand haar diensten aanbiedt voor mij van grote betekenis. Ik voel mij thuis bij de kleinschaligheid van Het Maanderzand en de visie om een inclusieve gemeenschap met de wijk te gaan vormen spreekt mij erg aan.”

We zijn blij met de komst van Kees Verweij en zien de samenwerking met veel vertrouwen tegemoet.